IMG_1471.JPG
Dobrý den!
Vítám Vás na stránkách Lednicenakole. Pokud se chcete dozvědět něco o přírodě, historii a současnosti kraje mezi Lednicí, Valticemi a Pálavou jste zde na správném místě.
Jmenuji se Martin Sedliský, mým koníčkem a částečně i zaměstnáním je ochrana přírody, lesnictví, myslivost, kynologie a historie. Jsem rodákem z malé vesničky Nejdek, která je součástí Lednice a dnes žiji v Mikulově. Znám velmi dobře krajinu mezi Mikulovem, Valticemi, Břeclaví a Lednicí. Touto cestou Vám bych se s Vámi chtěl podělit o své znalosti a vědomosti a nabídnout Vám zajímavý a poutavý výlet na kole, nebo případně i pěšky.

Lednice na kole, komentované cyklovýlety s průvodcem

Pojeďte s námi na cyklovýlet po kraji beze stínů, kde putovali již lovci mamutů, krajem který se později stal jedním z center prvního státního útvaru na našem území "Velké Moravy". Krajem kde se často rozhodovalo o osudu naší země, jako například v době Přemysla Otakara II., nebo v letech pozdějších. Krajem, který je od roku 1996 zapsán na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Krajem dobrého vína a rázovitých lidí.
DSC06868.JPG
DSC06581.JPG
DSC06730.JPG
DSC06644.JPG
DSC06650.JPG
DSC06661.JPG
DSC06789.JPG
DSC06566.JPG
Lednicko-valtický areál, zahrada Evropy, místo kde se snoubí příroda a umění lidských rukou, historie a současnost.
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách

Památky LVA

randevu2008 005.jpg
IMG_1437.jpg
DIANIN CHRÁM – Vítězný oblouk, Rendez-Vouz (1812-1813)
Návrh vytvořil Josef Hardmuth (zde končí kariéra tohoto architekta v LVA), stavitel Josef Kornhäusel, chrám zasvěcen bohyni lovu Dianě. Na tomto místě probíhala slavnostní ukončení knížecích lovů. Reliéfy na stěnách jsou dílem sochaře Josefa Kliebra. Znázorňují bájného lovce Aktaióna, který se do Diany (Artemis) zamiloval, ta jej za trest proměnila v jelena a poté jej roztrhala jeho vlastní smečka loveckých psů, dále je zde k vidění reliéf s vyobrazením boha Pana jak učí hrát Apolóna na Sýrinx. Nápisy na průčelí chrámu jsou věnovány bohyni Dianě - na jižní stěně „lovkyni Dianě a jejím ctitelům Jan I. kníže z Lichtejnštejna 1812“, na severní straně „tobě jsem milá Apolónova sestro zasvětil chrám, kéž bez poskvrny roste ti k poctě háj“.
IMG_1438.jpg
Kaple Sv. HUBERTA (1855)
Novogotická kaple postavená roku 1855, jde o nejmladší stavba LVA. Byla vybudována podle návrhu Josefa Wingelmüllera a postavil ji Jan Heidrich. Sochařská výzdoba je dílem Františeka Höglera, kaple je postavena z pískovcových kvádrů a je opatřena smyšlenými kamenickými značkami a jmény stavebních mistrů (Josef Wingelmüller, Jan Heidrich, Karel Kern, Josef Poppelack a Karel Stirmer), kteří se podíleli na stavbách saletů LVA, je zasvěcena Sv. Hubertovi patronu lovců, myslivců a matematiků. Svátek svatého Huberta připadá na 3.11, děkovné mše probíhají i zde.

Scéna vidění sv. Huberta je v legendě popisována následovně. Při vášnivém lovu - zřejmě štvanici na Velký pátek zjevil se Hubertovi jelen se zářícím křížem mezi parohy a promluvil takto: "Huberte, proč neustále hledáš a lovíš zvěř? Už je na čase, abys začal hledat mne, neboť Já jsem Pán a Bůh, který byl za Tebe a všechen lid ukřižován." "Pane, již vícekrát jsem o Tobě slyšel, ale dodnes jsem v Tebe nevěřil a nectil Tě jako pravého Boha. Pověz, co chceš, abych učinil a ukaž mi cestu pravdy a Tvé vůle. "Huberte, musíš přemoci sám sebe; vezmi svůj kříž a následuj mě. Jdi k biskupovi Lambertovi do Maastrichtu: Bude tě učit a řekne ti, co musíš učinit, aby sis zasloužil život věčný."
Hubert tedy odešel do Maastrichtu a později založil klášter Sv. Huberta, tady byl například položen základ chovu anglického barváře "bloodhounda", proto se někdy také nazývá také pes Sv. Huberta.
NOVÝ DVŮR (1810)
Návrh Josef Hardmuth 1810, empírové hospodářské stavení původně určené pro chov 20 krav bernské rasy, později merinové ovce a nakonec koně, dnes je v soukromém vlastnictví. Na budově je možné vidět necitlivé zásahy provedené v 2 polovině 20 století. Scéna v Četnických Humoreskách.
IMG_1441.jpg
Apollónův chrám (1817-1819)
Autorem návrhu je Josef Kornhäusel, 1817-1819, tvoří jej 8 dórských sloupů před průčelní zdí s půlkruhovým výklenkem, nahoře lyra boha Apollóna s labutí. Nachází se zde 4 reliéfy, největší je zároveň největším v LVA (Johan Martin Fischer), původně tento reliéf zdobil chrám Slunce v lednickém parku, který musel ustoupit stavbě skleníku a proto byl tento reliéf přenesen do tohoto chrámu. Stavba je orientována tak, aby v době podzimní rovnodennosti poslední paprsek zapadajícího slunce dopadal na reliéf s Apollónovým slunečním vozem.
IMG_1445.jpg
Janův Hrad
Romantická zřícenina hradu, lovecký zámeček. Návrh Josef Hardmuth 1807-1810, v prvním patře se nachází velký rytířský sál a dva salónky určené pro dámy, sál byl zasvěcen sv. Hubertovi. Nachází se zde celá řada trofejí ulovené zvěře, především jelení a černé. Můžeme zde také vidět pohár na víno určený pro krále lovu. Ten kdo se stal králem lovu, jej musel vypít na jednou (naplněný vínem). Tato stavba se objevila také v celé řadě pohádek a příběhů, např. Sedmero krkavců.
IMG_1452.jpg
Rybniční zámeček
1814-1816, klasicistní zámeček, Josef Kornhäusel, patří MZLU, univerzitě jej věnovali ještě sami původní majitelé, v první polovině 20. Století.
IMG_1485.jpg
Hraniční zámeček
Stavitel Josef Popelack, podle návrhu Josefa Kornhäusela, 1826 - 1827, přesně na hranici Moravy a Rakouska, historická hranice od roku 1041 do roku 1920, dnes je v soukromých rukou, restaurace a ubytování.
IMG_1434.jpg
IMG_1436.jpg
Kolonáda, neboli "Rajsna"

Vyhlídkovou Kolonádu na Reistně začal stavět Alois I. z Lichtenštejna, ale dokončil ji jeho mladší bratr Jan Josef I. Po bratrech i po otci se mu stýskalo, tak ji pojal jako vzpomínku. Na zdech je německy napsáno: „Syn otci, bratr bratrům.“ a „Nezapomenutelným předkům jediný zůstávající syn". Stavbu začal původně stavět Josef Hartmuth, ovšem poté co z knížecích služeb odešel, dokončil ji Josef Poppelack, autorem sochařské výzdoby je Josef Kliebr, sochy představují ctnosti a vlastnosti bývalých vládců.
Za dobrého počasí je ze střechy kolonády nádherný výhled směrem na Mikulov a Pálavské kopce a také na celý Lednicko-valtický areál. Jako na dlani pod sebou uvidíte malebné vinařské městečko Valtice a Valtický zámek.
IMG_1467.jpg
IMG_1463.jpg
Pět Grácií
Pět Grácií
Chrám Tří Grácií
Ve skutečnosti Athéna, Artemis a Afrodíté, tři dcery boha Dia, sousoší je vytesáno z jednoho kusu kamene (Leopold Fischer) původně stávalo v lednickém parku, projet Josef Franz Engel, stavitel Josef Poppelack, jónské sloupy (12), ve výklencích se nachází sochy vědních oborů a múz (Josef Kliebr) původně umístěné v chrámu můz. Dnes je zámeček v držení soukromého vlastníka.
IMG_1449.jpg
Minaret
Jedná se o nejstarší dochovanou stavbu Lednicko-valtického areálu. Podle pověsti chtěl kníže Alois Josef I. z Lichtenštejna postavit v Lednici nový kostel. Původní kostel vyhořel a v Lednici potom existovala pouze zámecká kaple. Po obci kníže žádal na výstavbu kostela pouze pozemek a slíbil, že na své náklady nový kostel vybuduje. Městská rada však nakonec tento jeho návrh zamítla, což jej údajně přivedlo na myšlenku, že když nemůže na obecním pozemku vybudovat kostel, tak na svém pozemku vybuduje, natruc všem mešitu.
Se stavbou bylo započato v roce 1797 podle návrhu Josefa Hartmutha a byla dokončena v roce 1802, stavba byla velmi drahá a komplikovaná, jelikož podloží bylo močálovité, proto musely být vykopány velmi hluboké základy, do dna potom byly zaraženy dubové piloty a na nich byl umístěn rošt z olšového dřeva, teprve potom bylo možné začít stavět samotný minaret.
Minaret měří celkem 62 m a na jeho nejvyšší ochoz vede 302 schodů. V minulosti sloužil jako rozhledna a také jako místo, kde byly uloženy sbírky orientálních předmětů. Stěny sálů v prvním ochoze jsou zdobeny maurskými motivy a fasáda potom citáty z koránu.
Lovecký zámeček
Zámecký park v Lednici
Zámeček Pohansko
Zámeček Pohansko, empírový lovecký zámeček, nechal postavit v letech 1811–1812 kníže Jan I. z Lichtenštejna. Návrh stavby vytvořil Josef Hardtmuth a Josef Kornhäusel. V současnosti je zámek majetkem města Břeclavi. V jeho prostorách je od roku 1998 umístěna archeologická expozice břeclavského městského muzea. Jsou zde představeny nálezy z vykopávek stejnojmenného slovanského hradiště, nacházejícího se severovýchodně od zámku.
Jde o stavbu obdélníkového půdorysu. Tvoří ji střední patrová budova se symetrickými přízemními trakty po stranách. Celým přízemím procházejí pilířové arkády. V severovýchodním průčelí prvního patra je lodžie s dvanácti iónskými sloupy. Fasáda je zdobena kruhovými medailony a obdélníkovými reliéfy s loveckými výjevy. Jejich autorem byl pravděpodobně vídeňský sochař Josef Klieber.
Zámeček se nachází na břehu jezera, tvořeného slepým ramenem Dyje. V blízkosti zámku se nachází Muzeum lehkého opevnění s několika lehkými objekty vz. 37, hraničními zátarasy a zákopy. Zámek je veřejnosti přístupný v sezóně od dubna do října, kdy je zde také v provozu občerstvení.
Snímek 031.jpg
Zámeček Lány
Zámeček se nachází jihovýchodně od Břeclavi v oboře Soutok. Jedná se o nejjižnější salet Lednicko-valtického areálu. Zámeček nechal postavit v letech 1810-1812 kníže Jan I. z Lichtenštejna a jeho realizací byl pověřen Josef Hardtmuth. Jde o jednopatrovou budovu vystavěnou v duchu empíru na půdorysu obdélníka. Jednoduché střízlivé výzdobě vévodí půlkruhový pavilon s pilíři na jihozápadní straně. V 60. letech 19. století pak okolo zámku vznikla obora, ve které Lichtenštejnové chovali jeleny a daňky. Po roce 1945 se zámek ocitl v hraničním pásmu se zákazem vstupu a byl zpustošen armádou. V současné době je rekonstruovaný zámeček veřejnosti stále nepřístupný.

Líbí se Vám naše stránky?

jsou nudné (2 | 5%)
krokodýl

krokodýl

Soutok místo kde se setkávají dvě největší moravské řeky, Morava a Dyje, najdeme zde například staré duby, které pamatují jak šly věky. Jak kolem putovali dávní lovci, Keltové, nebo staří Slované či Avaři. Později například armády českého krále Přemysla Otakara II. v dobách jeho největší slávy i jeho smrti, nebo moravského krokodýla. Stačí pouze zapojit svou fantazii.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one